e-dražba Narodne Novine
Sve informacije mogu se dobiti u našoj Službi za pomoć korisnicima na broj telefona (01) 6652-899.

Sve upite možete poslati i e-poštom na adresu: drazba-jn@nn.hr