e-dražba Narodne Novine
Korisnicima Elektroničkog oglasnika javne nabave korištenje e-dražbom je besplatno.

Ostale pravne osobe mogu se koristiti e-dražbom na komercijalnoj osnovi.

Sve informacije mogu se dobiti u našoj Službi za pomoć korisnicima na broj telefona (01) 6652-899.

Sve upite možete poslati i e-poštom na adresu: drazba-jn@nn.hr