e-dražba Narodne Novine


Naziv (*):
Vrsta naručitelja (*):

 
Vrsta javnog naručitelja (*):
Glavna djelatnost (*):
Ulica (*):
Kućni broj (*):
Odjel/Ured za kontakt:
Poštanski broj (*):
Grad (*):
Država (*):
OIB (*):  
MB (porezni broj):  
MB je matični broj poslovnog subjekta koji dodjeljuje Državni zavod za statistiku, a koji, prema Zakonu o PDV-u, mora biti ispisan na računu. To je porezni broj od 7 ili 8 znamenaka (ako Vaš porezni broj ima 7 znamenaka, upišite 0 na početak polja)
Telefon (*):
Telefaks:
E-pošta (*):
Web-stranica: